Läs mer om våra villkor och regler för bokningar.

Anmälningsvillkor och studioregler:

• För kurser gäller 14 dagars ångerrätt enligt distansköplagen. Därefter sker återbetalning endast mot läkarintyg. Vid bokning av en kurs senare än 14 dagar före kursstart avsäger man sig rätten till återbetalning.

• Avbokning av enstaka lektioner måste ske senast 24 timmar innan lektionens början, annars debiteras hela lektionsavgiften.

• Man kan ta igen upp till tre missade lektioner under en termin om man har anmält sin bortavaro minst 24 timmar innan lektionens början. Denna regel gäller för alla andra orsaker än corona-relaterade!!! Har man missat många lektioner pga corona och inte hinner ta igen dem under samma termin, så kan man flytta dessa till nästa termin om man har anmält dig till en ny kurs (de missade lektionerna ersätter alltså inte en kurs!).

• Klippkorten är personliga.

• All träning sker på egen risk. Deltagarna ska vara försäkrade och barn under 18 år ska ha målsmans godkännande.

• Kom i tid till din lektion, men tidigast 10 minuter innan starten för att gruppen innan ska hinna ut.

• Efter lektionen: tvätta all utrustning som du har använt med tvättlapparna som finns i studion. Undvik att samlas i hallen där det lätt kan bli trångt. Tänk på att nästa grupp gärna vill komma in och förbereda sig inför klassen.

• Kasta inte kaffekoppar och andra återvinningsbara saker i soporna utan ta dom gärna med dig hem. Tuggummin och matavfall kastas endast i soporna i pentryt.

• Undvik starka dofter.

• Långt hår ska vara uppsatt, helst redan innan du kommer in i studion. Behöver du ändå kamma ditt hår, se till att hårtussarna hamnar i sopkorgen och inte på golvet.

• Ha gärna med en vattenflaska, glas är inte tillåtna i salen.

• Under lektionen är det bara kursdeltagarna i danssalen. • Telefoner ska vara avstängda under lektionen.

• Det finns inga duschar i lokalen.

Din personliga integritet är viktig för oss och vi vill med denna information på ett tydligt och öppet sätt beskriva hur vi behandlar dina personuppgifter, så att du kan känna dig helt trygg.

Personuppgiftsansvarig

Katariina AB är personuppgiftsansvarig och utför all behandling av dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR.

Postadress: Teatergatan 8, 611 31 Nyköping

Hemsida: www.katariina.se

E-post: info@katariina.se

Personuppgiftsbehandling

Vi behandlar namn och av dig lämnade kontaktuppgifter i form av adress, e-post samt telefonnummer samt i förkommande fall även födelseår, för att kunna boka och lämna information avseende dina kurser samt andra aktiviteter vi erbjuder.

Den lagliga grunden för behandlingen är vår kundrelation, d.v.s. avtalet med dig som kund och ditt samtycke till informationsutskick avseende andra aktiviteter som vi erbjuder.

Vi behandlar dina lämnade uppgifter så länge du är kund hos oss och uppgifterna gallras efter 12 månader, varefter endast underlag i enlighet med bokföringslagen lagras.

Om vi själva hämtar in uppgifter från någon annan, exempelvis adressregister, behandlas dessa utifrån vårt berättigade intresse av att kunna erbjuda och marknadsföra våra tjänster, varefter uppgifterna gallras inom 12 månader.

Dina personuppgifter behandlas enbart av oss och kommer inte att överföras till någon annan eller till ett land utanför EU/EES.

Dina rättigheter

Du har alltid rätt att få information om behandlingen av dina personuppgifter genom att begära ett registerutdrag.

Om det är möjligt att ordna har du även rätt att erhålla uppgifter som du själv lämnat i överförbar form så att du direkt kan använda dessa hos någon annan.

Du har även möjlighet att rätta och komplettera dina uppgifter. Du kan även begära att behandling begränsas eller att dina uppgifter raderas, under förutsättning att vi kan fortsätta behandla uppgifter för att fullgöra avtalet med dig eller en annan rättslig förpliktelse.

Om vår behandling sker med stöd av ditt samtycke, kan du närhelst välja att återkalla ditt samtycke genom att ta kontakt med oss för avregistrering från våra utskick via e-post.

Frågor

Om du har några frågor eller synpunkter om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du har också möjlighet att vända dig direkt till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter behandlas felaktigt.